DİKEY e-iş ve DİKEY e-ticaret NEDİR?

öne çıkan resim
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA ( ERP ) UYGULAMALI ANLATIM
Mart 28, 2020
mobizen
MOBIZEN REKLAMSIZ EKRAN KAYIT PROGRAMI
Nisan 1, 2020
Show all

DİKEY e-iş ve DİKEY e-ticaret NEDİR?

E-iş

DİKEY e-iş ve DİKEY e-ticaret NEDİR? e-ticaret yapmak zevkli bir iştir, e-ticaret dünyasına atılmak isteyen yatırımcıları sonuna kadar destekliyorum ancak doğru adımlar atabilmek için risklerin boyutunu bilmek gerekir. Teknosea Bilişim olarak uygulamalı hazırladığımız bu makale ile dikey e-iş ve dikey e-ticaret konularında detaylı sektör incelemesi yaptık, bu makalenin en büyük özelliği 2013 yılında incelediğimiz e-ticaret sitelerinin birçoğunun 2020 itibariyle aktif olmadığı ortaya konulmuştur.

Belirli bir sektörde ticaret yapan dikey e-ticaret firmalarını tecrübelerimiz çerçevesinde inceleyerek sunduğumuz bu çalışmada, Teknosea Bilişim olarak örnek web tasarım modellerini ve işlevlerini çok sayıda örnek ile sunduk. Örneklerde belirtilen e-ticaret siteleri makale için yalnızca incelenmiştir, bu nedenle belirtilen e-ticaret sitelerini tavsiye edecek alışveriş deneyimimiz mevcut değildir. Bu makale reklam amaçlı değildir.

Dikey e-iş modeli son yılların en fazla kar getiren ve en düşük yatırımla hayata geçen  iş modellerinden birisi olmuştur. Dikey e-iş modellerinde başarılı olabilmek için çok ciddi bir pazar analizi yapılmalı ve ona göre piyasaya ürün sürülmelidir. Dikey e-iş modelleri genel olarak B2C(İşletmeden tüketiciye e-iş modeli) ve  B2B(İşletmeden işletmeye e-iş modeli) e-iş modelleri üzerine örnekler vermektedir fakat tüm e-iş modelleri(C2C, B2C, G2C, C2B, B2B, G2B, C2G, B2G, G2G) üzerine de dikey e-iş uygulamaları mevcuttur. En basit ifadeyle Dikey e-iş modeli, e-iş modellerinde herhangi bir ürün veya hizmet grubuna odaklanmaktır. Örnek olarak; ayakkabı siteleri, elbise siteleri, tatil siteleri, bebek ürünleri satan siteler verilebilir. Bu konu ileriki bölümlerde çok detaylı bir şekilde irdelenecektir.

Dikey e-iş Modelleri, e-iş piyasasının büyük aktörlerinin dikkatlerini fazlasıyla üzerine çekmiştir, gelecek zamanlarda Dikey e-iş Modeli temelli siteleri daha fazla göreceğiz.

GİRİŞ

Dikey E-İş modellerini daha iyi anlayabilmemiz için e-iş ve e-ticaret kavramlarının ne anlam ifade ettiğinin anlaşılmasının yanısıra bu iki kavramın farklılıklarının da irdelenmesi gerekmektedir. Anlaşıldığı üzere e-iş ve e-ticaret birbirlerinden farklı manalar ihtiva etmektelerdir. E-iş ve E-ticaret kavramları iyice anlaşıldıktan sonra “Dikey E-İş ” kavramı ve Dikey E-İş modelleri incelenecektir.

E-iş Nedir?

1.1. e-Business logo. e-ticaret
Şekil 1.1. e-Business logo.

E- İş(E-Business), her türlü iş bağlantıları ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesini tarifleyen bir kavramdır. Yani, bir iş ortamının parçaları olan müşteriler, işçiler, ortaklar arasındaki ilişkiler, yeni iş bağlantı yazışmaları ve benzeri her şey elektronik ortamda gerçekleşir(e-posta kullanarak, sanal proje grupları yoluyla, faks ve data haberleşme sistemleri kulanarak vb.) E-iş büyük oranda; 


-Potansiyel müşterileri elde tutmak, yeni müşteriler kazanmak ve müşterilerle ilişkileri geliştirmek, 


-Hizmet, satış ve bilgilendirme servisleri ile mümkün olan en kısa zamanda müşterilere ulaşmak,


-Üretimde ve her türlü iş projesinde maliyeti düşürüp verimi arttırmak, 
gibi konularda internet/intranet ve özellikle web teknolojilerinin kullanılmasını içerir.

e-Ticaret Nedir?

E-Ticaret için verilebilecek tek bir tanım yoktur. Bazı görüşlere göre, e-ticaret (E-Commerce), her türlü malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler (akıllı kart-smart card-, elektronik fon transferi-EFT-, POS terminalleri, faks gibi) kullanarak satılması ve satın alınmasını kapsayan bir kavramdır. Başka bir görüşe göre ise e-ticaret, ödeme işleminin internet üzerinden yapıldığı alış-satışları içermektedir. E-ticaret yoluyla oluşan ekonomi, dijital ekonomi, elektronik ekonomi (e-ekonomi) olarak tanımlanmaktadır.

e-İş ve e-Ticaret Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?


E-iş, internet haberleşme araçlarını (web bilgi sayfaları, e-mail, grup posta haberleşme araçları (liste servisleri), haber öbekleri) kullanarak, potansiyel müşterilerle ilişkiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede işinizi geliştirmek, pazarlama/reklam vb gibi konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. Kısaca, internet ortamı, insanlarla tanışma ve iş yapma mekanıdır. E-İş sonunda illa ki bir para akışı olmayabilir. Ancak, e-iş bağlantılarının doğal uzantısı, ticari kazanç sağlamak (para akışı, e-ticaret) olarak düşünülmelidir. 


E-ticaret ise, Elektronik ortamda (büyük çapta internet üzerinde) para kazanacak aktiviteleri içerir. E-ticaret sonucunda, net bir para akışı vardır. Başka bir deyişle E-İş ve E-Ticaret arasındaki farkı şöyle ifade edebiliriz; E-ticaret, ürün veya hizmetlerin internet üzerinden alım-satım işlemidir; e-iş ise bunlardan başka iş ortakları, tedarikçi ve müşteri etkileşimine dayanır. Bu etkileşimlerin amacı iş aşamalarını geliştirmek ve verimli hale getirmektir.

Dikey e-İş Modeli Nedir?

E-İş de tek tip/model/kategori/cins bir ürün ya da hizmete odaklanılarak bu ürün veya hizmetin verilmesi, alınması, satılması veya tedarik faliyetleri sürecinde uzmanlaşılarak; müşteriler, işçiler, ortaklar, devlet ile vatandaş, devlet ile devlet veya devlet ile işletme arasındaki ilişkiler ve yeni iş bağlantı yazışmaları üzerinde e-ortamda yapılan her türlü faliyete Dikey E-iş Modeli denir.

DİKEY E-İŞ ( e-ticaret) MODELLERİ NELERDİR?

Dikey e-iş modelleri genel olarak B2C(İşletmeden tüketiciye e-iş modeli) ve  B2B(İşletmeden işletmeye e-iş modeli) e-iş modelleri üzerine örnekler vermektedir fakat tüm e-iş modelleri(C2C, B2C, G2C, C2B, B2B, G2B, C2G, B2G, G2G) üzerine de dikey e-iş uygulamaları mevcuttur.

Dikey E-iş Modelleri 9 (Dokuz) bölümden oluşmaktadır bunlar; C2C (Customer to Customer), B2C (Business to Customer), G2C (Government Customer), C2B (Customer to Business), B2B (Business to Business), G2B (Government to Business), C2G (Customer to Government), B2G (Business to Government), G2G (Government to Government). “Dikey E-iş Modelleri”, Türkiye ve Dünya Örnekleri bölümü incelendiği zaman daha iyi anlaşılacaktır. Şimdilik bu modellerin neler olduğu ve ne anlama geldikleri anlatılacaktır.

C2C (Customer to Customer)

“Tüketiciden Tüketiciye Dikey E-İş” modelinde bazı e-ticaret siteleri belli bir komisyona mukabil, ürün satmak niyetinde olan amatör veya kısmi profesyonel satıcıların ürünlerini alıcılar ile buluştururlar. C2C, tüketicilerin elektronik ortamda buluşmasını sağlayarak birbirlerine mal veya hizmet satabilecekleri/alabilecekleri bir ortam sağlıyor. C2C tüketicilerin birbirleriyle olan e-faliyetlerini kapsamaktadır. Örneğin, tr.fotolia.com ‘da Eserlerinizi Fotolia’ya yükleyerek dünyanın her köşesinde bulunan milyonlarca resim satın almak isteyen müşterilere sunma imkanı elde ediyorsunuz – hem de kesintisiz 7/24. Hiçbir üyelik ve portfolio yönetimi ücreti olmaksızın her ay binlerce dolar kazanma potansiyeline sahip oluyorsunuz.

B2C (Business to Customer)

Şekil 1.2. B2B(Business to Business) – B2C(Business to Customer) ilişkisi. e-ticaret
Şekil 1.2. B2B(Business to Business) – B2C(Business to Customer) ilişkisi.

“İşletmeden Tüketiciye” veya Üreticiden son tüketiciye  anlamına gelen Dikey e-iş modelidir. Sanal mağaza, stoklarında bulunan ürünlere ve sipariş karşılığı üretici firmadan getirteceği ürünlerin üzerine kendi kar marjını ekleyerek satışa sunar. B2C’de fiyatlar ve ürünler açık ve net şekilde yayınlanır. Ürünün teslim koşulları, garanti koşulları, fiyatı ve diğer özellikleri üretici veya satıcı tarafından tek taraflı belirlenir ve tüketicinin önüne sunulur. B2C’de tüketiciler şahıs da olabilir perakendeci bir satış kanalı da olabilir. Örneğin, www.ayakkabiplus.com

G2C (Government Customer)

“Devletten Tüketiciye Yönelik Dikey E-İş”, vatandaşlarn kamu hizmetlerinden elektronik ortamda yararlanmasını kapsar, kar amacı gütmeyen bir etkileşim söz konusudur. G2C(Government Customer)’ye E-Devlet projeleri içerisinde örnek verilebilir. Örneğin, www.uyap.gov.tr de birçok hukuki işlem ve uygulama internet ortamında etkin bir şekilde gerçekleştirilerek çok büyük bir avantaj elde edilmektedir.

C2B (Customer to Business)

“Tüketiciden İşletmeye Yönelik” olarak yapılan dikey e-iş modelini ifade eder. Tüketicilerin firmaya bir ürün veya hizmet teklifinde bulunduğu, firmaların ise o ürün veya hizmet için ödemede bulunduğu e-iş modelidir.

Bu modelin ayrıca tüketicilerin firmalara bir değer sunarken, firmaların da o değeri kullanmasının esas olduğu çeşidi de vardır. Mesela bir ürün hakkında herhangi bir müşterinin yapmış olduğu yorum, o ürünün gelişimine veya sistemin işleyişine katkıda bulunabilir. Böylece ortak bir çalışma modeli oluşur. Örneğin, www.sikayetvar.com adresine tüketicilerden gelen çok sayıda ki şikayet diğer tüketicilerin ticaret siteleri hakkındaki fikirlerini etkilemektedir, tüketici davranışlarını olumsuz yönde etkileyen her türlü yorumun işletmeler tarafından incelenmeyerek gözardı edilmesinin işletmelere büyük zararlar vereceği aşikardır, olaya bir de şu perspektifden bakmak şarttır; işletme hakkındaki onlarca şikayet, işletmenin kendisinin tespit ederek çözemediği ve kendisine zarar veren sıkıntılardır, işletmeler bu site sayesinde her gün müşteri şikayetlerini sikayetvar.com’dan takip etmekte ve bunlara çözüm üretmeye çalışmaktadır.

B2B (Business to Business)

“İşletmeden İşletmeye Yönelik” dikey e-iş modeli, şirketlerin ihtiyaç duydukları maddelere kavuşmak için kurulan bir sistemdir. Bu yönüyle B2B, şirketlerin tedarik pazarı işlevini görür. Birçok şirket internet üzerinden, mal ve hizmet üretim aşamasında ihtiyaç duydukları ürünlerini veya ara malların toptan satışlarını kolaylıkla yapabilme olanağına kavuşabilmektedirler. B2B, öncelikle paylaşabilecek doğru bilgi ve paylaşma isteği, sonra teknolojik yatırımdır.

Sanal ortamda ürün katalogları arasında arama, sipariş, faturalama, ödeme işlemleri bu kapsama sokulabilir. Ayrıca ortak araştırma-geliştirme, projelendirme, ürün tasarımı, mühendislik hizmetleri ile ürün dağıtım ve teslimat işlemleri bu kapsamın bünyesindedir. Dikey e-iş de B2B’nin mimarlarını; firma, bayi, dağıtıcı ve tedarikçi olarak sayabiliriz. Varsayın ki müşterileriniz size hiç sormadan stoklarınız hakkında bilgi alabilmek istiyor. Bu durumda sisteminizden çıkacak her rapor her zaman doğru ve açık olmalıdır. Çünkü ortada sizin şirketinizden rakamları yorumlayacak hiç kimse olmaz, müşteriniz ekranında ne görüyorsa ona inanır. Şirket öncelikle kendi içinde bilginin hızlı ve doğru dolaşımını sağlamalı, bir sonraki aşamada ise bu bilginin bir kısmını müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile paylaşmanın yollarını geliştirmelidir. Bunun için tüm işlemlerin oldukları zaman ve yerde en az hata ile işlenebilmesi gerekir. B2B’de üreticiler veya tedarikçiler çalıştıkları bayilerine ürünlerini elektronik ortamda sunarak zaman ve maliyetler konusunda önemli tasarruflar sağlamaktadır. B2B dikey e-iş modelinde, fiyat ve stok konusunda hızla yapılan güncellemeler diğer pahalı iletişim araçlarına duyulan ihtiyacı azaltmakta, tedarik aşamalarının takibi çok kolay bir biçimde sağlanmaktadır. Bayiler açısından da tedarikçisinin anlık hareketlerini izleyebilmek stok, eleman maliyetleri ve zaman konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır.

B2B (Business to Business) dikey e-iş modeline örnek olarak www.portakalbahcem.com verilebilir, manavlar veya manav reyonuna sahip büyük işletmeler bu site sayesinde portakal, nar, mandalina, greyfurt, limon gibi mevve çeşitlerini sipariş ederek taze bir şekilde raflarında sunabilirler ve bu ürünlerin güncel fiyatlarını anlık takip edebilirler.

G2B (Government to Business)

“Devletten İşletmeye Yönelik” dikey e-iş, Devlet kurumu ile iş sektörü arasında, e-ortamda meydana gelen, ticari olan veya ticari olmayan etkileşimlerdir.

Şekil 1.3.G2B (Government to Business) logo. e-ticaret
Şekil 1.3.G2B (Government to Business) logo.

Türkiye’de e-devlet projesi kapsamında;

– İşletmeler, sektörler, işletmenin doğuşu ve feshi,

– İşletmelerin büyüme ve gelişimi,

– Bağış destek ve krediler, dış ticaret, elektronik ticaret,

– Yatırım ve sermaye, vergi, devlet ihaleleri,

– Ekonomi ve finans, İş ve kariyer ,

başlığı altında birçok güncel bilgi, tavsiye ve elektronik ortamda yararlanılabilecek e-beyanname gibi hizmetlere ulaşılabilinmektedir.

Örneğin, Gümrükte işlem yapan firmaların dosyalarının, sadece ilgili Gümrük Müdürlüğünde tutulması ve diğer gümrük müdürlüklerinden de bilgisayar sistemi üzerinden izlenebilirliğinin sağlanması amacı ile geliştirilmiş ve uygulamaya açılmış web tabanlı bir uygulama sayesinde Gümrüklerde işlem yapan firmalar tek bir Gümrük Müdürlüğü’ne dosyalarını teslim edecekler ve diğer Gümrük Müdürlükleri’nde de işlem yapabileceklerdir.

C2G (Customer to Government)

e-Devlet uygulamaları kapsamında yeni bir yaklaşım olarak “Vatandaştan Devlete dikey e-iş” modeli, vatandaşların her kademede, devlet gelişimini sağlamak için kolay bir biçimde sisteme katılımını hedefleyen bir modeldir. Karar vericilerle birlikte diyalog ortamının sağlanması, vatandaşların belirli konularda görüşlerini bildirmeleri ve sürece katılım bu model içinde değerlendirilmektedir.

“Vatandaştan Devlete dikey e-iş” modeline örnek olarak www.bimer.gov.tr uygulaması verilebilir, bu uygulama sayesinde vatandaş doğrudan devlet idaresine, telefonla, mektupla, internetten veya şahsen; herhangi bir konuda ihbar, şikayet, sorgulama veya rahatsızlığını beyan edebilmektedir, bu etkileşim sayesinde kamu kurumlarının kendi açıklarını görmesi sağlanarak gelişim süreci meydana getirilmektedir.

B2G (Business to Government)

Şekil 1.4. B2G (Business to Government) logo.
Şekil 1.4. B2G (Business to Government) logo.

“İşletmeden Devlete dikey e-iş” modelinin tanımı, C2G modeliyle aynıdır fakat C2G deki C(customer)’nin yerini B(business) almıştır, yani tüm kısımlarda vatandaşın yerini işletme almıştır, bir örnek üzerinden ifade etmek gerekirse; bir işletme, www.sanayi.gov.tr adresinden görüş ve öneriler uygulamaları vasıtasıyla ürün gelişimi ve devlet menfaati açısından önemli katkılarda bulunabilir.

G2G (Government to Government)

“Devletten Devlete dikey e-iş ” modeli devletlerin veya tek bir devlete ait kurumların birbiriyle elektronik ortamda gerçekleştirdikleri etkileşim ve faliyetleri kapsamaktadır. Örneğin; Visa Information System(Vize Bilgi Sistemi) sayesinde shengen üyesi devletler, kendilerine yapılan vize başvurularını ortak bir veri tabanına aktarırlar, ortak veri tabanına aktarılan bu bilgiler diğer üye devletler tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır, tabir uygunsa insanları yasal olarak etiketlemekteler, bu sistem insanların daha sonraki vize başvurularında shengen üyesi devletler tarafından güvenlik eksenli olarak doğrudan değerlendirilmelerini sağlamaktadır.

DİKEY E-İŞ ( e-ticaret ) MODELLERİ TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

Giriş

Bu kısımda Türkiye’de dikey e-iş modellerine örnek olabilecek sitelerden mümkün olduğu kadar site birkaç arayüzüyle birlikte tanıtılacaktır.

Halihazırda e-ticaret yapmakta olan veya yapmayı düşünen işletmelere web tasarımda öncü firma Teknosea Bilişim olarak kurumsal bir web sitesi hazırlamaktan ve sizlerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyarız. İşletmenizin arama motorlarında yapılan arama sonuçlarında organik olarak üst sıralarda yer alması için vermiş olduğumuz SEO hizmetlerimizden memnun kalacağınızdan eminiz. Şimdi yukarıda ki kısımda anlattığımız örnek dikey e-ticaret web sitelerini inceleyelim.

www.araba.com

2003 yılından bu yana sürekli ilerleme ve gelişme prensibi ile faaliyetlerine devam eden Araba.Com sadece otomobil ilanları üzerine uzmanlaşmış ve en kısa sürede araç sattıran site ünvanı’nın hakkını vererek ziyaretçilerinin 1 numarası olmuştur.

Araba.Com’un en büyük amacı kullanıcılarının güncel ilanlar arasında arama yaparak ihtiyaç duydukları otomobillere kolayca ulaşabilmeleri, araçlarını hızlı ve pratik bir şekilde satabilmeleridir. Araba.Com bu amaçtan yola çıkarak sürekli büyüme ve iyileşme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

Araba.Com yönetimi misyonunu şöyle ifade etmektedir “Sürekli geliştirmekte olduğumuz özelliklerimiz ile bireysel üyelerimize ve kurumsal firmalarımıza pratik, görsel açıdan zengin, teknik açıdan yüksek kalitede, müşteri hizmetleri ile tüm ihtiyaçlara cevap verecek donanımda ve kesintisiz hizmet vermektir”.

Şekil 2.1.www.araba.com ana sayfa.
Şekil 2.1.www.araba.com ana sayfa.

Öncelikle üst menüden alacağımız araç türünü (araba, otobüs, iş makinası, motosiklet) seçeriz daha sonra aşağıdaki ekran görüntüsünde aradığımız aracın markası, modeli, fiyat aralığı, yakıt türü ve hangi ilde olması gerektiği gibi özellikleri girilerek ilan ara kısmı tıklanır.

Şekil 2.2.www.araba.com ürün arama sayfası.
Şekil 2.2.www.araba.com ürün arama sayfası.

Görüldüğü üzere aranılan özellikte 1(bir) araç bulundu.

Şekil 2.3.www.araba.com bulunan ürün sayfa. e-ticaret
Şekil 2.3.www.araba.com bulunan ürün sayfa.

www.bambudukkani.com

Bambu Dükkanı, size bambudan üretilmiş olan mutfak, ev dekorasyonu, banyo ve tekstil ürünleri sunan bir alışveriş sitesidir.

Site yönetimi hammadde olarak neden bambuyu seçtiklerini şu sözlerle ifade etmektedir: ” Dünyanın en hızlı yetişen bitkisi bambu, çevreci bir bitki olmasının yanında fonksiyonel, estetik ve son derece dayanıklıdır. Bambu diğer tüm tahta ve ahşap çeşitlerine nazaran 2-3 kat daha dayanıklıdır. Bir bambu fidanı 5 yılda tam olgunluğuna ulaşırken, meşe 50 yılda diğer benzeri ağaçlar 70 yılda bu olgunluğuna ulaşabilmektedir. Bambu, meşeden sağlam ve dayanıklı olmanın yanı sıra uzun ömürlü, hafif, ekolojik ve sağlıklıdır.

Yapı itibari ile antibakteriyel olan bambu bitkisi bakteri barındırmaz bu sayede siz de bambu mutfak ve ev gereçleri kullandığınızda sağlığınıza sağlık katarsınız.

Bambu doğal duruşu ile bulunduğu ortama sıcaklık ve zenginlik katar, bambunun verdiği sıcaklık ve hijyenik yapısı sayesinde kendinizi daha iyi hissedecek ve daha sağlıklı besleneceksiniz”.

Şekil 2.4.www.bambudukkani.com ana sayfa.
Şekil 2.4.www.bambudukkani.com ana sayfa.

Satın almak istediğiniz ürün çeşidini, sol kısımdaki ürünler kısmından bulabilirsiniz;

Şekil 2.5.www.bambudukkani.com ürün sayfası. e-ticaret
Şekil 2.5.www.bambudukkani.com ürün sayfası.

www.tatil.com

www.tatil.com, otel rezervasyonlarında en çok tercih edilen online tatil sitesi. www.tatil.com sayesinde; otel fiyat sorgulama işlemleri ile en uygun tatil fırsatları takip edilebiliyor, otel, tatil köyleri, uçak ve tur paketleri için internetten anında rezervasyon yapılabiliyor, Kıbrıs turları, yurt içi ve yurt dışı tur seçeneklerinin yanısıra, kaynak otelleri, gemi turları uçak bileti hizmetlerini online olarak satın alma imkanına ulaşılabiliniyor. www.tatil.com, 190 ülkede, 11.000’den fazla destinasyonda 250.000 otel ve 750 hava yolu ile çalışıyor [18]. Aşağıdaki ekran görüntüsünde rezervasyon yapmak istediğimiz bölüm tıklanır, sayfadaki “otel filtrele” hizmeti tüketiciye zaman ve kullanım açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.

Şekil 2.6.www.tatil.com ana sayfa.
Şekil 2.6.www.tatil.com ana sayfa.

Şekil 2.7.www.tatil.com rezervasyon sayfası
Şekil 2.7.www.tatil.com rezervasyon sayfası

www.sigortam.net

Sigortam.net, Türkiye’deki ilk online sigorta karşılaştırması ve satışı yapılan sigorta ve reasürans brokerlik şirketidir. Sigortam.net, 27 Mart 2001 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nden Sigorta ve Reasürans Brokerliği ruhsatlarını almıştır.

Kasko, trafik, sağlık branşları başta olmak üzere pek çok sigorta branşında 20’den fazla sigorta şirketine ait sigorta tekliflerini karşılaştırma ve satın alma hizmeti sunar.

Bütün süreçlerinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alan Sigortam.net, 7/24 kesintisiz sigortacılık hizmeti sunmaktadır. Türk girişimciler, Türk proje ekibi ve Türkiye’de geliştirilen teknolojilerle hayata getirilen Sigortam.net, tümü kendi alanında uzman ve sektör deneyimli 150’den fazla personeli ile koşulsuz müşteri memnuniyeti esasını modern internet teknolojileri ile birleştirmiş ve hizmetlerini kaliteli sunmayı hedeflemiştir.

Şekil 2.8.www.sigortam.net ana sayfa. e-ticaret
Şekil 2.8.www.sigortam.net ana sayfa.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yaptırılmak istenen sigorta türü seçilir ve gerekli bilgiler girilerek tüm sigorta şirketleri arasından en uygun fiyat teklifi alınır

Şekil 2.9.www.sigortam.net sigorta kayıt sayfası. e-ticaret
Şekil 2.9.www.sigortam.net sigorta kayıt sayfası.

www.mobilyakeyfi.com

Şu an www.mobilyakeyfi.com sitesinde, site yönetiminin üretiyor olduğu ürünlerin dışında 50’nin üzerinde üretici firmanın ürünü yer almakta ve her geçen gün ürün sayısı, sipariş miktarı ve görüşülen ve anlaşılan üretici firma sayısı çığ gibi büyümektedir. Mobilyakeyfi, sabit ve hareketli ofis mobilyaları, ofis oturma grupları ve makam odaları tefrişi konularında, özel şirketler, devlet daireleri, üniversiteler ve hastanelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasiteye sahiptir. 
Mobilyakeyfi  sunduğu mal ve hizmetlerin büyük çoğunluğunu kendisi imal eder, teknik kadrosuyla montajını yapar ve satış sonrası verdiği teknik destek ile de müşteri ilişkilerini daima sıcak tutmayı hedefler.

Mobilyakeyfi ;  “Mobilya Almanın En Keyifli Yolu” sloganı ile, kendisini sürekli geliştirerek, müşteri isteklerinin ekonomik, kaliteli, güvenilir bir şekilde ve zamanında karşılanmasını temel kalite politikası olarak belirlemiştir.

Şekil 2.10.www.mobilyakeyfi.com ana sayfa. e-ticaret
Şekil 2.10.www.mobilyakeyfi.com ana sayfa.

Şekil 2.11.www.mobilyakeyfi.com ürün arama sayfası. e-ticaret
Şekil 2.11.www.mobilyakeyfi.com ürün arama sayfası.

Yukarıdaki ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde “ara” kısmı bulunmaktadır, bu kısma satın almak istediğimiz ürün çeşidini yazarak aradığımız ürünü bulabiliriz. mesela masa yazalım;

Şekil 2.12.www.mobilyakeyfi.com ürün sayfası.
Şekil 2.12.www.mobilyakeyfi.com ürün sayfası.

böyle bir arama seçeneğinin yanı sıra sol alt kısımda bulunan “ürün grupları” bölümü de aradığımız ürün çeşidini bulmamıza yardımcı olur.

www.evim.net

Şekil 2.13.www.evim.net ana sayfa. e-ticaret
Şekil 2.13.www.evim.net ana sayfa.

Evim.net Grubu, evinizin tüm ihtiyaçlarını güvenli bir platformda tek seferde satın almanızı sağlar. Evim.net, özel alışveriş kulübü olarak size 2-7 gün arası değişen %90’a varan indirimlerle ev yaşamınızı güzel ve kolay hale getirecek ürünler sunar. Kampanyalardan faydalanmak için üye olmanız yeterlidir. Evim.net üyeleri; ev tekstili, mobilyalar, mutfak gereçleri, mumlar, oda kokuları, halı, kilim, dekoratif süslerden elektronik ev eşyalarına kadar evlerinde keyifle kullanmaktan mutluluk duyacakları binlerce ürünü bulabilirler. Kampanyaları kaçırmamak için üye olduktan sonra günlük e-posta servisine tek adımda kayıt olabilir ve fırsatları zahmetsizce takip edebilirsiniz. Evim.net de ilk alışverişlerinde 10 TL hediye çeki kazanabilirsiniz. Evim.net de alışverişe başlayabilmek için öncelikle  üye olmanız gerekmektedir. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve şifrenizi yazarak tamamlanan oldukça basit bir formla hemen üye olabilirsiniz.


İstediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra; adres ve ödeme aşamalarında istenecek bilgileri doldurarak alışverişinizi kolayca ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.


Alışveriş yaptığınız kampanya sona erdikten ortalama 7 iş günü sonra siparişleriniz kargoya verilmek üzere özel ve güvenli şekilde paketlenerek hazır hale getirilir. Kargoya teslim edildikten ortalama 2 iş günü sonra sizlere ulaşır. Sipariş takip bölümünden tüm aşamaları takip edebilir ve siparişinizin nerede olduğunu görebilirsiniz. Satın almaktan vazgeçtiğiniz ürünleri, kolayca iade edebilirsiniz .

Yukarıdaki ekran görüntüsünün sol üst tarafında ki “kategoriler” kısmından istenilen ürün çeşidi sepete eklenerek alışveriş yapılmış olur.

Şekil 2.14.www.evim.net ürün sayfası. e-ticaret
Şekil 2.14.www.evim.net ürün sayfası.

www.bebekbezi.com

Şekil 2.15.www.bebekbezi.com ana sayfa.
Şekil 2.15.www.bebekbezi.com ana sayfa.

Bebekbezi.com, sitede bulunan ürün kategorilerindeki tüm ürünlerini, üyeleri için Türkiye’nin önde gelen bebek ve çocuk ürünleri tedarikçileri ile özel olarak yapılmış anlaşmalarla sağlamaktadır. Bu anlaşmaların yapıldığı firmalar Türkiye’nin önde gelen en büyük bebek ve çocuk ihtiyaçlarının üretimi yapan firmalardır. Bebekbezi.com bu firmaların bayisi olarak mal alımı yapıp ürünleri size ulaştırmaktadır. Bebekbezi.com’da sadece bebek ve çocuk ürünlerinin satılmasının sebebi, sadece bu konuda uzmanlaşmış kişilerden oluşan bir ekip ve tedarikçi organizasyonu ile hizmet veriyor olmasıdır. Derinlemesine her konuda çocuğunuz için aradığınız her ürünü bebekbezi.com’da ayrıntılı ve özel olarak çalışılmış şekilde bulabilirsiniz. Bebekbezi.com ‘un genel amaç ve vizyonu; çocuğunuz ve bebeğiniz için aradığınız her şeyi size doğru kalite ve dürüstlükle uygun fiyata sunabilmektir. Bebekbezi.com’da alışverişe başlayabilmek için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve şifrenizi yazarak tamamlanan oldukça basit bir formla hemen üye olabilirsiniz.


İstediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra; adres ve ödeme aşamalarında istenecek bilgileri doldurarak alışverişinizi kolayca ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.


Alışveriş yaptığınız kampanya sona erdikten ortalama 7 iş günü sonra siparişleriniz kargoya verilmek üzere özel ve güvenli şekilde paketlenerek hazır hale getirilir. Kargoya teslim edildikten ortalama 2 iş günü sonra sizlere ulaşır. Sipariş takip bölümünden tüm aşamaları takip edebilir ve siparişinizin nerede olduğunu görebilirsiniz. Satın almaktan vazgeçtiğiniz ürünleri, kolayca iade edebilirsiniz.

Şekil 2.16.www.bebekbezi.com ürün sayfası. e-ticaret
Şekil 2.16.www.bebekbezi.com ürün sayfası.

www.bitir.com

Bitir.com’da; çamaşır yıkama, bulaşık yıkama, ev temizliği, saç bakımı, kişisel bakım, makyaj ve kozmetik, duş ve banyo ürünleri gibi temizlik ve kişisel bakım ürünleri satın alınabilmektedir. Bitir.com, sitede bulunan ürün kategorilerindeki tüm ürünlerini Türkiye’nin önde gelen tedarikçileri ile özel olarak yapılmış anlaşmalarla sağlamaktadır. Bitir.com bu firmaların bayisi olarak mal alımı yapıp ürünleri size ulaştırmaktadır. Bitir.com’da alışverişe başlayabilmek için öncelikle üye olmanız gerekmektedir. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve şifrenizi yazarak tamamlanan bir formla hemen üye olabilirsiniz.
İstediğiniz ürünleri sepete ekledikten sonra; adres ve ödeme aşamalarında istenecek bilgileri doldurarak alışverişinizi kolayca ve hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.


Alışveriş yaptığınız kampanya sona erdikten ortalama 7 iş günü sonra siparişleriniz kargoya verilmek üzere özel ve güvenli şekilde paketlenerek hazır hale getirilir. Kargoya teslim edildikten ortalama 2 iş günü sonra sizlere ulaşır. Sipariş takip bölümünden tüm aşamaları takip edebilir ve siparişinizin nerede olduğunu görebilirsiniz. Satın almaktan vazgeçtiğiniz ürünleri, kolayca iade edebilirsiniz.

Şekil 2.17.www.bitir.com ana sayfa. e-ticaret
Şekil 2.17.www.bitir.com ana sayfa.

Şekil 2.18.www.bitir.com ürün sayfası. e-ticaret
Şekil 2.18.www.bitir.com ürün sayfası.

www.sirketce.com

Türkiye’ye özeldir ve sadece sirketce.com’a üye olan şirketlere ulaşılabilinen dikey bir arama motoruna sahiptir. Tüketici, sirketce.com sayesinde siteye üye olan binlerce işletmenin bilgilerine anında ulaşma imkanını yakalamaktadır. Şirketçe; tüketici, KOBİ ve büyük işletmeler için gerekli tüm bilgi, araç ve servisleri bir araya getiren önemli bir ticaret platformudur. Şirketçe ile Türkiye’nin büyük şirketleri, KOBİ’leri ve küçük işletmeleri bir araya gelmektedir. www.sirketce.com ‘da Mart 2013 itibariyle  350.000’den fazla işletmeye ulaşılabilinmektedir.

Şirketçe’nin başlıca özellikleri şunlardır:

  • Şirket arama motoru
  • Tüm şirketler için ücretsiz web sitesi imkanı
  • 27 ana sektör ve 243 alt sektör için özel sayfalar
  • 81 şehir ve 923 ilçede ürün ve hizmet arama

Şirketçe sağladığı kolay kullanım ara yüzü , ürün ve hizmet çeşitliliği sayesinde çok sayıda tedarikçinin ve müşterinin dikkatini çekerek bir araya gelmesini sağlamaktadır. www.şirketçe.com ‘ dan bazı ekran görüntüleri aşağıdaki kısımda belirtilmiştir.

Şekil 2.19.www.sirketce.com ana sayfa.
Şekil 2.19.www.sirketce.com ana sayfa.

www.sirketce.com ‘un arayüzlerinden biraz bahsetmek gerekirse mesela, aradığımız şirketin hangi şehirde olmasını istiyorsak yukarıdaki ana sayfada şehirler tabını tıklarız ve aşağıdaki ekran görüntüsüyle karşılaşırız.

Şekil 2.20. www.sirketce.com şehir seçim sayfası. e-ticaret
Şekil 2.20. www.sirketce.com şehir seçim sayfası.

ŞEKİL 2.20′ de örnek olarak Sakarya’yı seçersek aşağıdaki “sektör seçim” ekranıyla karşılaşırız,

Şekil 2.21.www.sirketce.com sektör seçim ekranı. e-ticaret
Şekil 2.21.www.sirketce.com sektör seçim ekranı.

ŞEKİL 2.21′ de örnek olarak finans sektörünü seçersek karşılaşacağımız görüntü aşağıdaki gibidir,

Şekil 2.22.www.sirketce.com seçilen sektör portalı. e-ticaret
Şekil 2.22.www.sirketce.com seçilen sektör portalı.

ŞEKİL 2.21′ de hangi sektörü tercih edersek o sektörden www.sirketce.com’ a daha önce kayıt yaptırmış işletmelere ulaşmış oluruz, böylece tüketici ve hizmet veren bir araya gelmiş olur. www.sirketce.com’ un gelir modelleri ise sitede yapılan işlemler üstünden sabit veya işlem tutarına göre komisyon almak veya üyelik tipine göre ücretlendirme şeklindedir. www.sirketce.com sadece günümüz itibarıyla 350.000 den fazla işletmeye kolay bir şekilde tek site üzerinden erişimi sağlayarak dikey bir e-iş modeli olmuştur.

www.parfumya.com

parfumya.com Türkiye’de parfüm sektörünün önde gelen isimlerinden biridir. Bünyesinde barındırdığı 50’ye yakın marka ürün, 450’yi aşkın kadın parfümü ve 30’den fazla erkek parfümü ile tüm ihtiyaçlara cevap verebilen öncü bir firmadır.

Şekil 2.23.www.parfumya.com ana sayfa.
Şekil 2.23.www.parfumya.com ana sayfa.

Şekil 2.24. www.parfumya.com ürün sayfası.
Şekil 2.24. www.parfumya.com ürün sayfası.

parfumya.com ‘da satışa sunulan tüm ürünler orijinal olup müşterilere kapıda ödeme, ücretsiz kargo, havale ve EFT imkanı sağlamaktadır. Fakat bu siteden alış-veriş yapabilmek ve kampanyalardan faydalanabilmek için üyelik şartı aranmaktadır. Ayrıca canlı destek hizmeti sayesinde müşteri temsilcileri ile kolayca irtibat sağlama imkanı sunulmuştur.

www.caydukkani.com

Çay Dükkanı, dünyanın her yerinden yüzlerce çeşit çayı ayağınıza getiren, sadece çay ve çay keyfine odaklanmış bir online mağazadır. Çayın anavatanı Çin’den, mistik tatların ülkesi Hindistan’a, beş çayını dünya literatürüne sokan İngiltere’den ülkemize kadar uzanan çok geniş bir coğrafyadan en özel çaylar Ahmad Tea, Chado, Beta Tea, Lipton ve Howdah gibi en prestijli dünya markaları aracılığıyla evinize geliyor. Üstelik darjeeling, oolong, rooibos, seylan, assam garnet, chai tea latte gibi yüzlerce çeşit ürün yelpazesiyle…

Çay Dükkanı’nda bir çok çayı tek noktadan hızlı, zahmetsiz ve güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz. Satın aldığınız ürünler aynı gün gönderiliyor ve alanında uzman müşteri hizmetleri ile sizleri satış öncesi – sonrası da yalnız bırakmıyor. Dilerseniz ürünleri koşulsuz iade edebilirsiniz. Ayrıca satın aldığınız veya merak ettiğiniz çaylarla alakalı çeşitli tavsiye ve püf noktalarının bulunduğu blog da sürekli güncel tutulmaktadır.

Şekil 2.25. www.caydukkani.com ana sayfa.
Şekil 2.25. www.caydukkani.com ana sayfa.

Şekil 2.26.www.caydukkani.com ürün sayfası.
Şekil 2.26.www.caydukkani.com ürün sayfası.

www.lidyana.com

Ünlülerin tercih ettiği ürünleriyle Lidyana, dünyaca ünlü takı ve aksesuar markalarını Türkiye’nin en yetenekli tasarımcıları ile aynı çatı altında topluyor. İster günlük tarzınızı yansıtmak ister en şık gece kıyafetinizi tamamlamak için, her anınıza eşlik edecek ürünleri Lidyana’da bulabilirsiniz. İade ve değişim olanaklarıyla %100 güvenli alışveriş ortamı sunan Lidyana’da üye olma zorunluluğu olmadan tüm ürünlere göz atabilir, üye olarak aksesuar modasını yakından takip edebilirsiniz.

Lidyana’da bulunan sayısız ürün arasından hangisini istediğinize karar veremiyorsanız ünlülerin tavsiye ettiği ürünlere göz atabilirsiniz.

Şekil 2.27.www.lidyana.com ana sayfa.
Şekil 2.27.www.lidyana.com ana sayfa.

Şekil 2.28.www.lidyana.com ürün sayfası.
Şekil 2.28.www.lidyana.com ürün sayfası.

www.bicantam.com

Bi’ Çantam kadınlara özel dikey e-iş girişim projesidir. Tamamen yerli üretim çantaları satan firma uzun yıllardır sektörde olan Yalçın Deri İmalat LTD ŞTİ. ile işbirliği kurmuş bu doğrultuda hizmetlerine devam etmektedir.


Bi ‘çantam müşterilerine dünya modasını en uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sunmayı amaçlamaktadır. Bi Çantam’da  ekonomik ürünler, ödeme kolaylıkları ve geniş ürün yelpazesi ile hizmet hedeflenmiştir. Satış sonrası müşteri memnuniyetine önem verilerek müşterilerin satın alınan ürünlerde karşılaşabileceği problemler ile yakından ilgilenilmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır. Bicantam.com’un KalitePolitikası; Müşterilere Sürekli, Kaliteli, Kendi Kulvarlarında En Uygun Fiyatlı Ürünleri Sunmak, En İyi Kalitede Ürün ve Hizmet Sağlamaktır.

Şekil 2.29.www.bicantam.com ana sayfa.
Şekil 2.29.www.bicantam.com ana sayfa.

Şekil 2.30.www.bicantam.com ürün sayfası.
Şekil 2.30.www.bicantam.com ürün sayfası.

www.cookplus.com


Cookplus mutfak için en şık ve zarif ürünleri avantajlı fiyatlar ile sunarak mutfak görselliğini harikalaştırıyor. Cookplus; elektrikli ürünler, yemek takımları, sofra servis ürünleri, kahvaltı takımları, çay/kahve, çay/pasta takımları, çatal kaşık bıçak, pratik mutfak ürünleri, pişirme grubu, saklama , cam ürünleri, dekoratif/hediyelik ürünler kategorisindeki binlerce ürün ile hizmet vermektedir.

Şekil 2.31.www.cookplus.com ana sayfa.
Şekil 2.31.www.cookplus.com ana sayfa.

Şekil 2.32.www.cookplus.com ürün sayfası.
Şekil 2.32.www.cookplus.com ürün sayfası.

www.vamelya.com

Kozmetik ve iç giyim alanında hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden yeni bir girişim olan Vamelya.com ‘un dikkat çeken ilk özelliği tasarımı. Standart e-ticaret sitelerinden farklı bir tasarıma ve konsepte sahip olmaları onları farklı kılan bir özellik olmuştur.

Şekil 2.33.www.vamelya.com ana sayfa.
Şekil 2.33.www.vamelya.com ana sayfa.

Şekil 2.34.www.vamelya.com ürün sayfası.
Şekil 2.34.www.vamelya.com ürün sayfası.

www.flo.com.tr

2001 yılında Ziylan Grup bünyesinde kurulan FLO, Türkiye ´de Ayakkabı Marketi Sisteminin öncülüğünü yapan bir mağazalar zinciridir. 100´ün üzerinde mağazasında müşterilerine hizmet veren FLO, her geçen gün bünyesine yeni mağazalar ve ürünler ekleyerek müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. FLO konseptini; ailenin tüm bireyleri için, her zamana ve her ortama uygun ayakkabı, spor giyim, aksesuar gibi ürünlerini, ekonomik ve geniş bir ürün yelpazesi sunarak karşılayan mağazalar zinciri olarak oluşturmuştur. Binlerce model ve renk seçeneğinin satışa sunulduğu FLO e-ticaret sitesinde; abiye ayakkabılar, günlük kullanıma uygun ayakkabılar, spor ayakkabılar, okul ayakkabıları, spor giyim, spor aksesuarları, ayakkabı bakım ürünleri ile ayakkabınızı tamamlayan kemer, çanta, cüzdan, valiz, bijuteri, şal, vb. ürünler yer almaktadır. Müşterilerine dünya modasını en uygun fiyat ve ödeme koşulları ile sunmayı amaçlayan FLO, mağazalarında meydana getirmiş olduğu konsept ile müşterilerinin rahat ve ferah bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamaktadır.

Geniş bir ürün yelpazesi ile ürün kalitesinden taviz vermeden, her bütçeye uygun ekonomik ürünler sunan FLO, eğitilmiş profesyonel personelleri ile müşterilerine hizmet vermeyi her zaman ön planda tutmaktadır.  Müşterilerinin satın almış oldukları ürünlerde karşılaşabileceği herhangi bir problemi, en kısa sürede çözüme kavuşturmak üzere Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’ nı oluşturan FLO, almış olduğu “ISO 10002 : 2004 Müşteri Şikayetleri ve Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” ile vermiş olduğu hizmeti tescil ettirmiştir. Uluslararası bağımsız belgelendirme kuruluşları tarafından sistematik denetimlere tabi olan FLO, sürekli olarak kendisini geliştirmekte ve global değişimlere hızla adapte olmaktadır.

Şekil 2.35.www.flo.com ana sayfa.
Şekil 2.35.www.flo.com ana sayfa.

Şekil 2.36.www.flo.com ürün sayfası.
Şekil 2.36.www.flo.com ürün sayfası.

www.kitapyurdu.com

2000 yılından beri açık olan kitapyurdu.com sadece kitapseverlere hizmet veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve Malatya siteye en çok sipariş veren iller. Müşteri, teslimat için kendisine sunulan kargo firmalarından birini seçiyor, her firmanın ücreti ve teslim süresi farklı. Kredi kartı ile online ya da faksla ödeme, posta çeki ile ödeme yapılabiliyor. Tüm il ve ülkelere sipariş gönderen siteye Kazakistan ve Moğolistan’dan bile ilgi var. Yurtdışından siteyi en çok Almanya, Amerika ve İngiltere kullanıyor.

Şekil 2.37. www.kitapyurdu.com ana sayfa.
Şekil 2.37. www.kitapyurdu.com ana sayfa.

Şekil 2.38.www.kitapyurdu.com ürün sayfası.
Şekil 2.38.www.kitapyurdu.com ürün sayfası.

www.cd.com.tr

cd.com.tr’ de sadece cd, dvd, cd/dvd kopyalama sistemi, hard disc, blu-ray, cd/dvd rafları, cd/dvd çantaları, kartuş/toner/şerit gibi ürünler satılarak dikey bir model tercih edilmektedir.

Şekil 2.39.www.cd.com.tr ana sayfa.
Şekil 2.39.www.cd.com.tr ana sayfa.

Şekil 2.40. www.cd.com.tr ürün sayfası.
Şekil 2.40. www.cd.com.tr ürün sayfası.

www.mizu.com

Kozmetik ve takı ihtiyaçlarının karşılanmasında akla gelen ilk marka olmayı hedefleyen mizu, parfüm ve takı kategorilerinde, her gün zenginleşen ürün yelpazesini kullanıcılarına sunuyor. Parfüm ve kişisel bakım ürünleri ile kozmetik alanında etkinlik gösteren mizu.com‘un seçkin marka ve tasarımcıların özenle seçilmiş parçalarından oluşan takı kategorisi de kullanıcıların şıklıklarını tamamlıyor.

Dünyaca ünlü markaların, en iyi parfüm ve takı seçeneklerinin en uygun fiyatlara bulunabileceği mizu, peşin fiyatına 3, vade farkıyla 12 taksit ve ücretsiz kargo fırsatları sunarken, %100 orijinal ürünler ile avantajlı alışveriş keyfi yaşatıyor.

Dünyaca ünlü parfümler, özel tasarım takılar ışıltıyla dolu mizu dünyasında.

Şekil 2.41.www.mizu.com. ana sayfa.
Şekil 2.41.www.mizu.com. ana sayfa.

Şekil 2.42.www.mizu.com. ürün sayfası.
Şekil 2.42.www.mizu.com. ürün sayfası.

www.ciceksepeti.com

CicekSepeti.com Türkiye’de çiçekçilik anlayışını değiştirmek, en kolay ve en ekonomik yoldan çiçek göndermeyi sağlamak için 2000 senesinde kuruldu. ÇiçekSepeti.com, Türkiye genelinde ve yurtdışında olmak üzere, birlikte çalıştığı 300’e yakın çiçekçi iş ortağı, 500 binden fazla müşterisi ve her gün Türkiye’nin dört bir yanına yüzlerce çiçek siparişiyle, sadece elektronik ortamda çiçek siparişi alan çiçekçiler arasında değil Türkiye’deki tüm çiçekçiler arasında en büyük çiçekçi durumuna geldi. CicekSepeti.com’dan en güzel hediyeleri gönderebilir, gelişmiş arama ve kategori sayfaları ile özel günler için en doğru hediyeyi seçebilirsiniz.

Şekil 2.43.www.ciceksepeti.com. ana sayfa.
Şekil 2.43.www.ciceksepeti.com. ana sayfa.

Şekil 2.44.www.ciceksepeti.com. ürün sayfası
Şekil 2.44.www.ciceksepeti.com. ürün sayfası

DİKEY E-İŞ (e-ticaret) MODELLERİ DÜNYA ÖRNEKLERİ

Giriş

Bu kısımda Dünya genelinde dikey e-iş modellerine olabilecek siteler, ana sayfası ve ürün sayfası arayüzleriyle birlikte tanıtılacaktır.

www.viasnella.com

2006 yılında kurulduğundan beri Via Snella, erkeksi imajı ve kendine has stilini içinde barındıran bir erkek modası yaratmıştır. Markanın arkasındaki yaratıcı düşünce Stokholm kökenli tasarımcı Lina Zedig’tir. Yüksek kalitenin, değeri olan ürünlerin ve tarihi mirasın aşığı olan Lina, tecrübesini erkek giyim dünyasında klasik giyim, grafik tasarımı ve tekstil teknolojilerinde kullanmıştır.

Şekil 3.1. www.viasnella.com ana sayfası
Şekil 3.1. www.viasnella.com ana sayfası

Şekil 3.2. www.viasnella.com ürün sayfası
Şekil 3.2. www.viasnella.com ürün sayfası

www.famouscookies.com

The Famous Fourth Street Cookie Company kendini adadığı tek şey olarak annelerimizin mutfağının dışında bulabileceğimiz en lezzetli kurabiyeleri pişirmek olduğunu söylüyor. Ödül kazanan ve ülke çapında tanınan kurabiyeleri, 25 yıldır değişmeden kullanılan bir aile tarifiyle yapılıyormuş. Müşterilerin kurabiyeleri en taze haliyle yiyebilmeleri için kurabiyeler pişirildikleri gün kargoya veriliyor. En iyi ve kaliteli malzemeleri kullanan firma, hiçbir koruyucu madde ve kimyasal katkı kullanmıyor. Her şey kalın, nemli, çiğnenmesi keyifli ve çikolata parçacıklarıyla kaplı klasik bir Çikolatalı Kurabiye ile başlamış. Fakat şu an on iki farklı türde kurabiye sunuyorlar müşterilerine.

Şekil 3.3. www.famouscookies.com ana sayfası
Şekil 3.3. www.famouscookies.com ana sayfası

Şekil 3.4. www.famouscookies.com ürün sayfası
Şekil 3.4. www.famouscookies.com ürün sayfası

www.trilbyphoenix.com.au

Trilby Phoenix, dünyanın dört bir yanından el yapımı takı ve mücevher tasarımcılarının ve zanaatçıların, dinamik ve dikkatle işlenen koleksiyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Şekil 3.5. www.trilbyphoenix.com.au ana sayfası
Şekil 3.5. www.trilbyphoenix.com.au ana sayfası

Şekil 3.6. www.trilbyphoenix.com.au e-ticaretürün sayfası
Şekil 3.6. www.trilbyphoenix.com.au e-ticaretürün sayfası

www.airfix.com

Airfix, Birleşik Krallığın en eski ölçekli plastik model seti üreticisidir ve askeri uçak, gemi, araba ve askeri araçlar gibi geniş bir yelpazede ölçekli model setleri üretmektedir. Airfix 1939 yılında, şişirilmiş lastik oyuncaklar üreten, Macaristanlı bir mülteci olan Nicholas Kove tarafından kurulmuştur. Kove ikinci dünya savaşından sonra plastik tarak imal etmeye başlamıştır. 1940’ların sonlarına doğru, bir traktör üreticisi olan Harry Ferguson satış ekibinde promosyon aracı olarak kullanılmak üzere traktörlerinin ucuz modellerini yapmak maksadıyla Airfix’e yakınlaştı. Ferguson üretilen plastik oyuncakları satmaya başlamıştı. Bu oyuncakları daha ucuz satmanın traktör satışlarını artıracağını düşündü ve bunu da oyuncakları yapılmamış halde talimatlarıyla birlikte satarak başardı. Airfix 1960’lar ve 1970’ler boyunca plastik modelleme hobi seti olarak büyüdü. Yelpaze trenlere, askeri araçlara, motorlara, rocketlere, savaş gemilerine, motosikletlere ve uzay gemilerine kadar genişledi.

Şekil 3.7. www.airfix.com ana sayfası
Şekil 3.7. www.airfix.com ana sayfası

Şekil 3.8. www.airfix.com ürün sayfası
Şekil 3.8. www.airfix.com ürün sayfası

jaxvineyards.com

1966’da David Jackson kuzey Calistoga (California)’da 28 yıllık fevkalade bir üzüm bağı satın aldı. David üzüm bağını aldıktan kısa bir süre sonra onun girişimci oğlu Trent, babasının hayalini inşa etmek için içinde ilham buldu. Babasının bağındaki üzümleri kullanarak San Francisco’daki garajında ilk şarabını üretti. Daha sonra kız kardeşi Kimberly hırslı ve tutkulu bir şekilde işe girişti. Bir yıl içinde Kimberly işi yeniden yapılandırdı, şarabı markalaştırdı, en iyi restoranlarda yer almasını sağladı ve 8 eyalete dağıtımının yapılmasını sağladı. Şu anda bu sayı Kanada dahil 26’ya çıkmış durumda.

Şekil 3.9. jaxvineyards.com ana sayfası
Şekil 3.9. jaxvineyards.com ana sayfası

Şekil 3.10. jaxvineyards.com ürün sayfası e-ticaret
Şekil 3.10. jaxvineyards.com ürün sayfası

riflepaperco.com

Rifle Paper Co. , Anna ve Nathan Bond isimli bir çift tarafından Winter Park, Florida’da kurulan bir hediye markasıdır. Anna ve Nathan’ın yatak odalarında küçük bir iş olarak başlayan bu uğraşı son üç yılda hızla büyüyerek dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiştir. Üretilen tüm kağıt ürünlerin basımı ABD’de (çoğunlukla Florida) yapılıyor ve tüm ürünler elle birleştirilip kontrol ediliyor.

Şekil 3.11. riflepaperco.com ana sayfası e-ticaret
Şekil 3.11. riflepaperco.com ana sayfası

Şekil 3.12. riflepaperco.com ürün sayfası e-ticaret
Şekil 3.12. riflepaperco.com ürün sayfası

www.designbyhumans.com

Design By Humans 2007 yılında, dünyanın dört bit yanından sanatçıları bir araya getirme, insanlığı güçlendiren, hayata yaratıcılık ve tasarım ilhamı veren ve bir hikayesi olan giyilebilir bir sanat üretmek için onlara zemin sağlama temel fikriyle doğmuştur. Üretilen her kıyafetin, sanatçı tarafından yaratılan bir hikayesi vardır. 110’u aşkın ülkeden sanatçıların oluşturduğu tasarım topluluğu günlük olarak yüzlerce tasarım yapmaktadır. Design By Humans t-shirt’lerinin her gün 180’den fazla ülkeye teslimatı yapılmaktadır.

Şekil 3.13. www.designbyhumans.com ana sayfası
Şekil 3.13. www.designbyhumans.com ana sayfası

Şekil 3.14. www.designbyhumans.com ürün sayfası
Şekil 3.14. www.designbyhumans.com ürün sayfası

www.piccadilly.com

İlk Piccadilly Cafeteria 1944 yılında T.H. Hamilton tarafından açıldı. Picadilly yıllar içinde 11 eyalette yaklaşık 90 restoranlık bir zincire ulaştı. 1996 yılında en büyük rakiplerinden biri olan Morrison’s Cafeteria’yı bünyelerine kattılar. Artık aileler Piccadilly’de akşam yemeği yemeyi bir gelenek haline getirmişlerdi. Menülerindeki yelpazenin genişliği (ev yemekleri, başlangıçlar, mezeler, tatlılar) herkese bir şeyler sunabilecek kapasitededir. Piccadilly diğer firmalar tarafından alt edilmesi zor fiyatlarla hizmet vermektedir.

Şekil 3.15. www.piccadilly.com ana sayfası
Şekil 3.15. www.piccadilly.com ana sayfası

Şekil 3.16. www.piccadilly.com ürün sayfası
Şekil 3.16. www.piccadilly.com ürün sayfası

www.knex.com

K’NEX oyuncak yapı setlerinin gelecek neslidir. Yaratıcılığınız ilham verir, özgüven tesis eder ve anne-baba ile çocuklar arasındaki etkileşimi teşvik eder. Sonsuz olanaklar sunar. K’NEX markasının merkezi ve imalat faaliyetleri Hatfield, Pennsylvania’da bulunmaktadır. K’NEX, bugün en yenilikçi ve en hızlı büyüyen yapı oyuncakları şirketidir. K’NEX ürünlerinin, tüm dünyada 30’dan fazla ülkeye dağıtımı yapılmaktadır.

Şekil 3.17. www.knex.com ana sayfası
Şekil 3.17. www.knex.com ana sayfası

Şekil 3.18. www.knex.com ürün sayfası
Şekil 3.18. www.knex.com ürün sayfası

thebookgarden.com.au

14 Eylül 1980 tarihinde Sydney’de bir garajda çarpıcı bir olay yaşandı. Bir kitap satıcısı olan Maurice Zavelsky’nin, çocuklarını cesaretlendirmesi üzerine, Deborah ve Carmel The Book Garden’a başladılar. İşe küçük bir bütçe, kısıtlı stok ve iki arabayla başladılar. Sydney’i iki satış bölgesine böldüler ve satmak üzere kutularca kitapla okulları ve kreşleri ziyaret etmeye başladılar. Babaları Maurice’in Temmuz 1981’de ölümünden sonra Deborah Brisbane’e yerleşti. The Book Garden’ın American Bookstore’a köklerini saldığı yer burasıdır.

Şekil 3.19. thebookgarden.com.au sayfası e-ticaret
Şekil 3.19. thebookgarden.com.au sayfası

Şekil 3.20. thebookgarden.com.au e-ticaret ürün sayfası e-ticaret
Şekil 3.20. thebookgarden.com.au e-ticaret ürün sayfası

www.whatisblik.com

Dünyanın ilk çıkarılabilir duvar grafikleri şirketi olan ve tasarımları bugün tüm dünyada kabul gören Blik, 2002 yılında, farklı şeyler arayan iki kişi tarafından kuruldu. Bir gece, sıra dışı bir mimar olan Scott Flora ile yemek yazarı Jerinne Neils evlerinin duvarını boyamak ya da duvar kağıdı kaplamak üzerine tartışıyorlardı. İki seçeneğin de istedikleri şey olmadığını fark ettiler. Problem onların istediği şeyin piyasada var olmamasıydı. Boya/duvar kağıdı seçeneklerine birkaç tane alternatif olduğunu keşfettiler. Sınırlı seçeneklerin sıkıcılığı karşısında, konuyla ilgili yeni “bir şey” yapmaya karar verdiler. Ve o “bir şey” Blik’ti. Yakın zamanda sınırlı seçeneklerin sıkıcılığı ortadan kalktı ve insanlar, eşi benzeri olmayan, farklı ve daha az kalıcı bir şeyi deneme imkanı buldu.

Şekil 3.21. www.whatisblik.com e-ticaret ana sayfası
Şekil 3.21. www.whatisblik.com e-ticaret ana sayfası

Şekil 3.22. www.whatisblik.com ürün sayfası
Şekil 3.22. www.whatisblik.com ürün sayfası

www.davincigourmet.com

Da Vinci Gourmet’de yapılan en iyi şey yiyecek ve içecekleri leziz hale getirmektir. On yıldan fazla zamandır kahvelerimize lezzet katıyorlar, mochalarımızı daha kremli hale getiriyorlar, tatlılarımızın şekeri oluyorlar ve gurmelerinin hazırladıkları ürünlerle bizleri baştan çıkarıyorlar. Lezzet tecrübelerini genişletmek için yeni yollar aramayı asla bırakmıyorlar. Gurmelerinin leziz ürünleri, bizlere hayatın ne kadar lezzetli olabileceğini tecrübe etme imkanı sunuyor.

Şekil 3.23. www.davincigourmet.com e-ticaret ana sayfası
Şekil 3.23. www.davincigourmet.com e-ticaret ana sayfası

Şekil 3.24. www.davincigourmet.com ürün sayfası
Şekil 3.24. www.davincigourmet.com ürün sayfası

www.snupped.com

Snupped, 2008 yılında Singapur’da, Bryan ve Darcy’nin bir perdeyi yırtmaları ve ondan laptop kılıfı yapmalarından sonra doğmuştur. Bugün, beraber çalıştıkları tasarımcıların ve sanatçıların yaratıcı çalışmalarını; basit, eğlenceli, kullanışlı, tarzı olan ürünlere dönüştürmeye yardımcı oluyorlar. Tüm ürünler tamamen müşteriler tarafından tasarlanabilmektedir. Tasarımcıların koleksiyonundan bir tasarım seçilebilir veya müşteri kendi istediği şekli kullanabilir.

Şekil 3.25. snupped.com ana sayfası e-ticaret
Şekil 3.25. snupped.com ana sayfası

Şekil 3.26. snupped.com ürün sayfası e-ticaret
Şekil 3.26. snupped.com ürün sayfası

www.harrywinston.com

Parıldayan gökyüzü, sürekli hareketli oluşu, eşsiz ruhu ve vazgeçilmez tarzıyla New York’un sahip olduğu enerjiye benzer ikinci bir şey daha yoktur. Yaklaşık bir asırdır, heyecan ve cazibenin merkezi, Harry Winston’ın şirketine ve tasarım merkezine ev sahipliği yapmıştır. Amerika’da lüks ürünleri benzersiz markası, New York’un asi ruhunda doğmuştur. New York’un sonsuz enerjisinden esinlenen Harry Winston 1932 yılında kapılarını açtı ve dönüşüm sürecine adım attı. Winston, elmasları sanata ve devrim geçirmiş modern mücevher tasarımına dönüştürdü. Sabırlı bir iyimserlikle, Winston tasarımcı ve zanaatçılarının gelecek nesilleri, vazgeçilmez tarzın sonsuz güzellikteki mücevherlerini yaratmak için birlikte çalışıyorlar. Harry Winston elmasları, uluslar arası cazibenin bir simgesi haline gelmiştir.

Şekil 3.27. www.harrywinston.com ana sayfası
Şekil 3.27. www.harrywinston.com ana sayfası

Şekil 3.28. www.harrywinston.com e-ticaret ürün sayfası
Şekil 3.28. www.harrywinston.com e-ticaret ürün sayfası

www.bonjourmoncoussin.com

2007 yılında, Claire Eglizaud ve Paul Moreau tek bir şeyin müptelasıydılar: yastıklar! Yastıklar hakkında düşünüyorlar, yastıkları hayal ediyorlar ve her yerde yastık görüyorlardı. Öyleyse neden yeni bir yastık markası başlatmıyorlardı. Claire moda stilistiydi, Paul ise grafik tasarımcısı: çift, birlikte Bonjour Mon Coussin macerasına başladılar. Düşünceleri basitti: sadece güzel ve iyi işlenmiş, sevimli detayları olan yastıklar yaratmak istiyorlardı. Tarzı orijinal, ferah ve eğlenceli olmalıydı. Yastıklar kısa zamanda başarılı oldu, fakat Claire ve Paul’ün planları bu noktada durmak değildi. Yeni moda ve tasarım ürünler hayal ettiler: cüzdanlar, çantalar, mücevherler, eşarplar… Limitlerin ötesindeki yaratıcı ruhuyla Bonjour Mon Coussin büyümeye devam ediyor. Bonjour Mon Coussin; içinizi aydınlatmak için birçok farklı ürün ve eşyalarımıza son bir dokunuş eklemek için moda aksesuarları sunuyor.

Şekil 3.29. www.bonjourmoncoussin.com ana sayfası
Şekil 3.29. www.bonjourmoncoussin.com ana sayfası

Şekil 3.30. www.bonjourmoncoussin.com ürün sayfası
Şekil 3.30. www.bonjourmoncoussin.com ürün sayfası

Teknosea Bilişim olarak bol kazançlı e-ticaret diliyoruz… Diğer makalelerimizi okumanızı tavsiye ederiz…

Muhammet Karaaslan
Muhammet Karaaslan
1989 İstanbul Doğumlu. Elektronik M.Y.O, İşletme Fakültesi ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Mezunu. Teknosea Bilişim'de Yönetici.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir